TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2020. április 5.

Igehirdetés Virágvasárnap ünnepén - Udvaros Dóra


Kedves Testvérek!
Virágvasárnap ünnepén Udvaros Dóra igehirdetését közöljük, szeretettel és imádsággal gondolva gyülekezünk tagjaira.

János evangéliuma 12. fejezet 12-19. versek

Jézus bevonul Jeruzsálembe
Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya! Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva: „Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.” Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból. Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni: íme, a világ őt követi!

2020. március 29.

Igei gondolatok 2020. március 29.

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen.

Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; és mivel nagy papunk van az Isten háza felett: járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.” 
(Zsidókhoz írt levél 10, 19-25.)

2020. március 17.

Kirándulás 2020.03.14. Vértesi panoráma Tanösvény

Szezonnyitó kirándulásunk Csákberénybe vezetett.

Takarítók Teája

Úgy ragyogjon
a ti világosságotok
az emberek előtt, hogy lássák
jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék
a ti mennyei Atyátokat.

2020. február 19.

Farsang 2020'80-as évek

Vadnyugat

Őskor-Középkor-Jövő


A gallok

Görög istennők-Kalóz-Hippi-Amerikai astronauta a '90-es évekből

Limbó!


Makaréna :)


Őskortól a távoli jövőig
A farsangon készült képek ezen a linken megtekinthetők.

2020. február 8.