TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2013. április 25.

Képére és hasonlatosságára... - Teaklub

Heves vita zajlott az aktuális téma kapcsán a ma délelőtti összejövetelen. "Vitaindító klubtársunk" a Teremtéstörténetből idézett, és azt a kérdést tette fel, hogy a két részre tagolható szakasz között milyen különbséget veszünk észre (a megoldást dőlt betűvel kiemeltem):

"Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. 
     
Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet." (1Móz 1 26-28)

2013. április 21.

Hitre nevelés, hitben nevelés - Teaklub

A témáról nem is olyan régen már beszélgettünk a Vasárnapi Iskolai Szövetség előadása kapcsán.


2013. április 10.

Zsoltárok „keresztény szemmel” - Teaklub

„Mind boldog az, aki féli az Urat, és az ő útjain jár” (Zsolt 128, 1)
 
A ma délelőtti beszélgetés a zsoltárokról szólt.
A 127.és 128. zsoltár elolvasása után személyes élményeinknek teret adva beszélgettünk „zsoltár-élményeinkről”, hiszen sokunk fülében visszacseng néhány jól ismert, nagyon szép zsoltáridézet, ami életünk egy meghatározó pontján előkerült, és kísér minket tovább az úton. Ugyanakkor ha belemerülünk az olvasásba, akad jónéhány nehezen emészthető, keresztényként egyenesen elfogadhatatlannak tűnő vers is (lásd átokzsoltárok). Mit kezdjünk velük, hogyan értelmezzük, szükségünk van-e Krisztus követőjeként az ilyen gondolatokra is?
Annyiban maradtunk, hogy többek között ettől lesz hiteles, emberi, emberközeli a Szentírás, hogy olvasható benne az Istennek önmagát őszintén kimondó, átkait szóró ember kiáltása is.

És maradjunk inkább kedvenceinknél, olvassuk az építő sorokat:
„ Hiábavaló hajnal előtt kelnetek, és késnetek a lefekvéssel, akik a fáradtság kenyerét eszitek, hiszen ő álmában is megad mindent annak, akit kedvel.” (Zsolt 127, 2)

Borka Mária

2013. április 8.

Kacagókoncert - Jótékonysági előadás


„Tágas égen andalog! Tán te vagy, vagy én vagyok?” Ezek a szavak és a hozzá tartozó dallam mindenki fülében ismerősen csenghet. A hónap elején Levente Péter és Döbrentey Ildikó ajándékozott meg minket kacagókoncertjével. 
Krisztus föltámadt! Valóban föltámadt! - Teaklub 1Szombat elmúltával, a hét első napjának hajnalán a magdalai Mária és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. 2Hirtelen nagy földrengés támadt. Az Úr angyala ugyanis leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. 3Tekintete olyan volt, mint a villám, öltözete meg, mint a hó. 4Az őrök remegtek tőle való félelmükben, s csaknem halálra váltak. 5Az angyal azonban felszólította az asszonyokat: „Ne féljetek! Tudom, hogy ti Jézust keresitek, akit keresztre feszítettek. 6Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta. Gyertek, nézzétek meg a helyet, ahol nyugodott! 7Aztán siessetek, vigyétek hírül tanítványainak: Feltámadt a halálból, előttetek megy Galileába. Ott viszontlátjátok. Íme tudtotokra adtam.”  8Gyorsan otthagyták a sírt, és félelmükben meg nagy örömükben is siettek, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. 9Egyszerre csak Jézus jött velük szemben, s így köszöntötte őket: „Üdv nektek!” Odafutottak, leborultak előtte, és átkarolták a lábát. 10Jézus így szólt: „Ne féljetek! Menjetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy térjenek vissza Galileába, ott majd viszontlátnak.” (Máté 28.1-10)

2013. április 7.

Hitre nevelés a családban - A Vasárnapi Iskolai Szövetség látogatása


Március elején vendégül láttuk a VISZ munkatársait. Akkor az alkalomról sajnos nem készült bejegyzés, ezt szeretném pótolni, mert nagyon érdekes és tanulságos témáról beszélgettünk. Hosszú, de bízom benne, hogy hasznos és elgondolkodtató beszámoló következik.

2013. április 3.

Teaklub - Gondviselés Lk12,22


Miért történnek velünk olyan dolgok, amelyek fájnak és gondot okoznak? Nehéz téma.

2013. április 2.

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, …türelem…” (Gal 5,22)


Végre nem szakad sem az eső sem a hó, így a gyerekek az udvaron hintáznak, szaladgálnak. Lassan 4 óra, elkezdődik az összejövetel. Húsvét hétfői gyerekistentisztelet.