TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2013. április 7.

Hitre nevelés a családban - A Vasárnapi Iskolai Szövetség látogatása


Március elején vendégül láttuk a VISZ munkatársait. Akkor az alkalomról sajnos nem készült bejegyzés, ezt szeretném pótolni, mert nagyon érdekes és tanulságos témáról beszélgettünk. Hosszú, de bízom benne, hogy hasznos és elgondolkodtató beszámoló következik.

A VISZ (Vasárnapi Iskolai Szövetség, Gyermek-Evangélizációs Közösség, 1989.) a nemzetközi CEF (Child Evangelism Fellowship, 1937.) magyarországi képviselője. A szervezet bibliai alapokon álló protestáns hitvallású, felekezetközi gyermekmisszió. Céljuk, hogy minden magyar gyermek megismerje az evangéliumot, és így már gyermekként rábízhassa életét Jézus Krisztusra, mint Megváltójára. Küldetésük a magyar keresztyén egyházak és gyülekezetek támogatása a gyermekmissziói munka építésében.

Az Istentiszteleten Csikós Mihály, Fejér- és Komárom-Esztergom megye területi munkatársa, és egyben a szervezet országos koordinátora tartott igehirdetést, melyben Jézus szaváról, és annak napjainkra vonatkozó üzenetéről szólt: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten országa.” Mk 10,14

Az alkalom délután előadással és közös beszélgetéssel folytatódott Ferenci Gábor, a szervezet országos vezetője közreműködésével. A gyerekek hitre nevelésének témakörében olyan kérdésekre kaphattunk tőle gyakorlati válaszokat, melyekkel a családi élet és a gyereknevelés mindennapjaiban előbb-utóbb mindannyian szembesülünk:
 • Mi a feladatunk szülőként a gyerekek hitre nevelésében? Van –e egyáltalán feladatunk azon kívül, hogy a gyermek általunk, felnőttek által találkozik a keresztény hittel, a családunk mindennapjaiban megéli annak minden ünnepét?
 • A gyülekezet hogyan segíthet a gyermeki hit növekedésében, milyen alkalmak, rendezvények által közvetíthetjük Krisztus szeretetét és megváltását a gyerekek felé?
 • Milyen, a VISZ által nyújtott eszközök és módszerek állnak rendelkezésünkre mindezen szülői és közösségi feladatok sikeres végrehajtásához?Az alábbiakban a szervezet országos vezetőjének, Ferenci Gábornak az előadását szeretném összefoglalni vázlatosan, a fő részeket hangsúlyozva.

Mi a feladatunk?

Gyűjtsd össze a népet, a férfiakat, a nőket és a gyermekeket, meg a lakóhelyeiden élő jövevényeket, hogy hallják meg, és tanulják meg, és féljék Isteneteket, az Urat, megtartván és teljesítvén ennek a törvénynek minden igéjét.
Fiaik is, akik még nem ismerik, hallgassák meg, és tanulják meg, hogy féljék Istenüket, az Urat mindenkor, amíg csak éltek azon a földön, ahová most átkeltek a Jordánon, hogy azt birtokba vegyétek. (5Mózes 31, 12-13)

 • Gyűjtsd össze

Nem csak akkor kell Jézusról beszélnünk a gyerekeknek, ha majd az értelmük megérik rá, és kíváncsiak lesznek, hanem már a kezdetektől. A szülő felelőssége, hogy a gyereket is elvigye istentiszteletre, és hogy beszéljen a gyerekeknek Jézusról és Istenről.

 • Hirdesd

Ne azért tartsunk foglalkozásokat istentisztelet alatt a gyerekeknek, hogy ne zavarják a felnőtteket, hanem azért, hogy ők is hallják a saját szintjükön Isten igéjét.

 • Tanítsd meg

Ha hallják az Igét, az még nem biztos, hogy elég. Meg is kell nekik tanítani. Ez nem egyszerű feladat. Sokszor nehéz a gyerekek nyelvére lefordítani, hogy mit jelentenek egyes nekünk érthető és egyértelmű fogalmak. El kell nekik magyarázni, szemléltetni kell, esetleg Igékkel alátámasztani.Mi az üzenetünk, mit tanítsunk?

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)
 • Sokszor izgalmas történetet próbálunk választani, pedig az a cél, hogy a teljes Evangéliumot hirdessük. Mire vezetnek minket a történetek? Krisztusra. Az a célunk, hogy a gyermek az ő személyét megértse.
 • Mutassuk be Istent egyrészt szerető Atyának, másrészt szentnek és igazságosnak
 • A bűnről is kell tanítani. Jézus is beszél róla. A gyereknek is tudnia kell, hogy a bűnt nem lehet egyedül legyőzni.
 • Vezessük rá, hogy Jézusban van a mi megváltásunk.
 • Magyarázzuk el neki, hogyan lehet az övé is a megváltás.


Mi a célunk?

Gyűjtsd össze a népet, a férfiakat, a nőket és a gyermekeket, meg a lakóhelyeiden élő jövevényeket, hogy hallják meg, és tanulják meg, és féljék Isteneteket, az Urat, megtartván és teljesítvén ennek a törvénynek minden igéjét. (5 Mózes 31,12)
Intelmeket írt Jákób elé, tanítást adott Izráelnek, és megparancsolta őseinknek, hogy adják azokat tovább utódaiknak. Tudja meg ezt a jövő nemzedék, a születendő fiak, és ha felnőnek, beszéljék el fiaiknak, hogy Istenbe vessék bizalmukat; ne felejtsék el Isten nagy tetteit, és tartsák meg parancsolatait. (78. Zsoltár 5-7)

 • Féljék Istent

Amikor meghallják és megértik, féljék Istent a Krisztusba vetett hit által.

 • Növekedjenek az Isten ismeretében.
 • Növekedjenek a hitben és az engedelmességben
 • Teremjék a Lélek gyümölcseit. „A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség.” (Gal 5,22)


Mit hiszünk?
 • Jézus hívja őket – ez az ő akarata
 • Létezik a gyerekek hitre való képessége – nem e gyereknek kell felnőni, hanem a tanítónak kell lemenni az ő aktuális szintjükre. Ehhez bizalom, alázat és alkalmazkodás szükséges
 • A gyerekek is élő hittel válaszolhatnak a hívó szóra
 • Isten hívó szava által ébred a hit
 • A Szentlélek ébreszti a hitet a szívünkben

Milyen korosztályt tanítsunk?

Aki itt a gyülekezetben van – minden korosztályt
 • korcsoportokra bontva
 • korosztályra bontva

Milyen eszközeink vannak?

A válaszokat erre a kérdésre három szempont szerint osztályozhatjuk:

 • Isten igéje a központ

- legfőbb eszköz az imádság, kérni kell Istentől az ő életüket, és őket is meg kell tanítani imádkozni
- szemléltető eszközök, képek
- kézműves foglalkozások
- ének tanítás
- játékok

 • A gyülekezeten kívülre is eljuttatható eszközök

- traktátusok – kis ismeretterjesztő könyvek
- levelező sorozat a VISZ szervezésében
- netes megjelenés: csodaklikk.com
- áhítatos könyvek

 • A gyermek velünk, családban él, ezért a legfontosabb eszközök mi magunk vagyunk.

                 - a szülő személyes példája
                 - napi áhítatok, omádságok
                 - gyülekezeti alkalmak – ha mi nem megyünk, a gyerek se jön
                 - ünnepi alkalmak kapcsolatépítés a mindennapi életünkbenA délután immár estébe hajlóan szeretetvendégséggel zárult. Köszönjük mindenkinek, aki finom enni- és innivalóval járult hozzá a baráti beszélgetésekhez.

  szítette: KÁE

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése