TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2020. március 29.

Igei gondolatok 2020. március 29.

Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen.

Mivel tehát, testvéreim, bízhatunk abban, hogy bemehetünk a szentélybe Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által; és mivel nagy papunk van az Isten háza felett: járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Ügyeljünk arra, hogy egymást szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást annál is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.” 
(Zsidókhoz írt levél 10, 19-25.)

2020. március 17.

Kirándulás 2020.03.14. Vértesi panoráma Tanösvény

Szezonnyitó kirándulásunk Csákberénybe vezetett.

Takarítók Teája

Úgy ragyogjon
a ti világosságotok
az emberek előtt, hogy lássák
jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék
a ti mennyei Atyátokat.