TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2014. március 29.

Böjti imaóra51. zsoltár

A karmesternek: Dávid zsoltára, abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz. 
Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! 
Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! 
Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. 
Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. 
Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. 
Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. 
Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. 
Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. 
Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. 
Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet! 
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! 
Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem! 
Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád. 
Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem! 
És igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem. 
Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám. 
Hiszen a véresáldozatot nem kedveled, és ha égőáldozatot adnék is, nem vennéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. 
A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem! 
Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait! 
Akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égőáldozatot és a teljes áldozatot. 
Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat.Némely elbizakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta: „Két ember ment fel a templomba imádkozni: az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember: rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva, még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt: Isten, légy irgalmas nekem, bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment haza, nem úgy, mint amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.” 
Lukács 18, 9-14


Befejező ima
Krisztus, te akkor is jelen vagy, ha nem érezzük jelenlétedet. Szentlelked szüntelen működik bennünk. Kivet zsákutcáinkból, hogy eljussunk a hit lényegéhez, a bizalomhoz. Bizalmad és megbocsátásod a te állandó csodád. Hiszen így szólsz: ne aggodalmaskodj, még ha egészen kicsiny hited van is, én Krisztus, mindig veled vagyok! Ámen.


Köszönjük Vikinek és Marcsinak a szervezést!

2014. március 25.

Taizéi imaóraSzeretettel hívunk és várunk mindenkit 
2014.03.29-én szombaton 18.00-kor 

TAIZÉI IMAÓRÁRA

a gyülekezeti terembe.

Zsoltár és Evangélium olvasás, közös ének és ima szolgálja a böjti elcsendesedést.


2014. március 6.

Olvasókör II. Klaus Douglas: Isten szeretetének ünnepe. Bevezető alkalom.

Nem, nem alakultunk Klaus Douglas Olvasókörré, véletlen csupán, hogy ismét az ő egyik könyvét választottuk újrainduló összejövetelünk feldolgozandó művéül. Tematikájában illeszkedik előző beszélgetéseinkhez, melyben a gyülekezeti élet megújulásának kérdéseit jártuk körbe, és már akkor is sok szó esett vasárnapi alkalmaink megszólító vagy éppen ezzel ellentétes voltáról.