TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2020. április 26.

Húsvét ünnepe utáni második vasárnap
Húsvét utáni második vasárnap van, „Jó Pásztor” vasárnapja. A ma elhangzó bibliai igék mindegyikében előkerül a pásztor és nyáj összetartozásának képe. A bibliai korban élő embereknek mindennapi tapasztalata volt ez, tudták mit jelent a pásztor munkája. Néhány évtizeddel ezelőtt még hozzátartozott nálunk is a falvakban az utcaképhez, ahogy a nyájat naponta kihajtották a legelőre. Mára kikopott az életünkből, de a pásztor személye, felelőssége mélyen gyökerező, ősi képként tovább él.


2020. április 23.

Igehirdetés Húsvét ünnepe utáni első vasárnaponZakariás próféta könyve 8. fejezet 6.verstől a 8. versig
Ezt mondja a Seregek Ura: Bár lehetetlennek tartja a megmaradt nép, hogy ez így legyen abban az időben, az én számomra ez mégsem lehetetlen – így szól a Seregek Ura.
Ezt mondja a Seregek Ura: Íme, én kiszabadítom népemet napkelet földjéről és napnyugat földjéről. Hazahozom őket, és Jeruzsálemben laknak; az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek, valósággal és igazán.”2020. április 9.

A Forum Martini szerkesztői kérésére készült írás Húsvét közeledtével:


Nyilvánvaló elrejtettség

Maradj otthon!” - Rengeteg helyről hallhattuk az elmúlt hetekben ezt a felszólítást, komolyan vagy tréfásan megfogalmazva, szavakban vagy dalba öntve, de mindig a biztonságot nyújtó otthon rejtekében való maradásra késztetve.
Bibliai történeteket alaposabban ismerő emberek számos szentírási történetet tudnak feleleveníteni emlékezetükben, amelyekben így vagy úgy előkerül az elrejtőzés, a védelem keresésének mozzanata.

2020. április 5.

Igehirdetés Virágvasárnap ünnepén - Udvaros Dóra


Kedves Testvérek!
Virágvasárnap ünnepén Udvaros Dóra igehirdetését közöljük, szeretettel és imádsággal gondolva gyülekezünk tagjaira.

János evangéliuma 12. fejezet 12-19. versek

Jézus bevonul Jeruzsálembe
Másnap, amikor az ünnepre érkező nagy sokaság meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya! Jézus pedig egy szamárcsikóra találva, felült rá, ahogyan meg van írva: „Ne félj, Sion leánya, íme, királyod jön, szamárcsikón ülve.” Tanítványai először nem értették mindezt, de miután Jézus megdicsőült, visszaemlékeztek arra, hogy az történt vele, ami meg volt írva róla. Bizonyságot tett mellette a sokaság, amely vele volt, amikor Lázárt kihívta a sírból, és feltámasztotta a halálból. Ezért is vonult ki elé a sokaság, mert hallották, hogy ezt a jelt tette. A farizeusok pedig így szóltak egymáshoz: Látjátok, hogy semmit sem tudtok elérni: íme, a világ őt követi!