TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2018. március 28.

Presbitérium beiktatása

Virágvasárnap Gyúrón és Tordason ünnepi Istentisztelet keretében megtörtént az újonnan megválasztott presbitériumok beiktatása. Most induló szolgálatukkal a következő hat évben segítik a gyülekezet mindennapjait.
Isten áldása kísérje ezen a szép úton őket!

Sokéves hűséges szolgálatuk után
Gurabi Tibort tiszteletbeli presbiterré,
Homoki Jánost tiszteletbeli kántorrá
választotta a testvérgyülekezet.

 

Gyúró megválasztott presbitériuma:
felügyelő: Horváthné Szalai Eszter

gondnok: Nagy Viktor

másodgondnok: Varga Lajos

pénztáros: Fehér Lászlóné

jegyző: Áldott Dénesné
kántor: Bártol Zsófia
számvevőszéki elnök: Kuna Zsuzsa

presbiterek: 
Bencze Józsefné
Honfi Imréné
Ribi Rudolf
Stefkovics Imre
Turiné Kelemen Kornélia
Udvaros Dóra

Tordas megválasztott presbitériuma: 
 
felügyelő: 
Milichovszkiné Szalai Ilona

gondnok: Puskás Géza

pénztáros: 
Fodor-Adorjáni Szabolcs
jegyző: 
Kokaveczné Árvai Erika
kántor: dr. Sassi Lilla
számvevőszéki elnök: Vargáné Veszeley Erzsébet

presbiterek: 
Albert Balázs
Botta Zsoltné Komjáthy Veronika
Gazda Attiláné Báhidszky Nóra
Kitzingerné Puskás Ildikó
Kokavecz László
Kovács Petra
Márkus László Pál
Varga Ferenc Bence

Nagyheti alkalmaink 2018

Nagycsütörtök 
17 óra Gyúró
18:30 Tordas (gyülekezeti terem)
Úrvacsorai Istentisztelet

Nagypéntek
17 óra Gyúró
18:30 Tordas (gyülekezeti terem)
Passióolvasás

Húsvét vasárnap
9:30 Gyúró
11 óra Tordas (templom)
15 óra Martonvásár
Úrvacsorai Istentisztelet

Húsvét hétfő
9:30 Gyúró
Istentisztelet

2018. március 6.

"...hogy el ne vesszél..."


Egyházmegyei ifjúsági találkozó keretei között töltöttünk másfél napot a csodálatos Súron, február végén. Ifiseinken kívül konfirmandusok is érkeztek velünk a hétvégére.
Az első közös vacsorától az utolsó záró áhitatig áldott és nagyon különleges légköre volt a találkozónak.


A hétvége mottója a MEGTÉRÉS volt. Az örömhírről, Jézus váltsághaláláról hallhattunk. És azért imádkoztunk, hogy ezt ne csak hallomásból ismerjük, át is élhessük, át is adhassuk életünk irányítását a Kapitánynak, Krisztusnak. Hogy megtapasztalhassuk, a feltétel nélküli szeretet létezik.
 S mikor azt írom, hogy áldott volt a Súron töltött hétvége, arra gondolok, hálás vagyok, hogy erről az örömhírről hallhattunk mindannyian, hogy olyan közösségben lehettünk, ahol Krisztusnak is helye volt, hogy együtt túrázhattunk és csodálhattuk a teremtett világ szépségét. Ahol nem kellett némának maradni, mert ha kérdés támadt, volt kinek feltenni, volt ki meghallgatott. Ahol nem egymáson, hanem egymással nevettünk. Barátságokat kötöttünk. 

Nehéz megfogalmazni, mi is történt pontosan azon a hétvégén, hiszen annyi mindent kaptunk. A legfontosabb talán az, hogy ifjúsági hétvége mottója, üzenete mindenkinek szól.
Nyugodtan rábízhatjuk életünk Krisztusra, hiszen nála a legjobb helyen van.

Udvaros Dóra
2018. március 4.

Szupplikáció


Mindig megtisztelő számomra, ha valaki belátást enged a belső lelki életébe és ezen keresztül őszintén, nyíltan hirdeti Isten igéjét.
A múlt vasárnap együtt „izgulhattunk” a gyülekezetben szolgáló Garai Szilvia harmadéves teológával és hallgathattuk, ahogy örömmel és közvetlenül beszélt arról, hogy Isten kegyelme hogyan változtatta meg és teremtette újjá életét. Az igeszakasz Jeremiásról szólt, aki Isten üzenetét hirdetve ellenállásba, elutasításban részesült. Isten szavának felvállalása döntés elé állítja az embereket. A kérdés nekünk is szólt: „Vajon mi hogyan állunk ahhoz, amit Isten mond nekünk? Mit mondunk az Ő hívására?” Szabadságunk van a választásra. Vagy megkeményítjük magunkat az igéjével szemben, vagy befogadjuk és Jézus Krisztus által elnyerjük az örök életet. Ő ezért jött és halt meg értünk, hogy megmeneküljünk. Isten ítéletének hirdetése nem népszerű, „de mindent megér”, mert olyan boldogság, ha eszközei lehetünk és szavához hűek maradunk.
Ezt az örömet láthattuk az igehirdetőn, amellyel közvetlenül, de bátran vállalta fel azt az üzenetet, amit Isten rábízott.
Turcsányi Tímea
fotó: Kokavecz László