TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2018. augusztus 3.

Hittantábor 2018

„Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben.”
Efézus 6, 10-11

Jasper-Makay Emese beszámolója

Az idei gyülekezeti hittantábor 2018. július 16-20 között került megrendezésre a gyúrói parókián, amire kb. 43 gyermek regisztrált. Gyönyörű, nyári időnk volt, élveztük a napsütést és a jó meleget! Sok vidám, mosolygós gyermekarc és nevetés töltötte be az udvart, a házat, a templomot és nekünk, szolgálóknak a szívét. Békességben, szeretetben és biztonságban voltunk együtt, vigyázva egymásra, és érezve, hogy Isten Lelke vigyáz ránk, gondoskodik rólunk és mindarról, amire szükségünk van testileg és lelkileg. Rengeteg gyümölcsöt és finomságot kaptunk a gyülekezetbeli szülőktől és idősebb testvérektől. Habár a hét eleji szellőcske a hét vége felé olyan duhaj kedvre kerekedett, hogy egyszeriben egy határozott lebbentéssel még a sátrat is elrepítette a fejünk felől, ez mégsem zavarta meg a tábor programját, sem a hangulatunkat.

A tábor témája a lelki fegyverzet volt Pál apostol Efezusiakhoz írott levelének 6. fejezete alapján (Ef 6,10-18). Ennek különböző részeit négy napra elosztva beszéltük meg a gyerekekkel a közös előadások és a csoportos beszélgetések során. A gyerekek nagyon érdeklődtek a téma iránt, rengeteg kérdés merült fel, amikre izgatottan kerestük a válaszokat a közös és a kötetlen beszélgetésekben: élet és halál, menekülés, félelmek, csapdák és csábítások, védelem, erő, biztonság és bizalom, hűség és odaadás kérdéskörei. Különleges élmény volt megtapasztalni, hogy Isten Szentlelke mennyire látványosan munkálkodott bennük, és érezhetően megérintette őket a téma. A csendben elgondolt vagy az elsuttogott imádságokban többen is megértették, mit is jelent „bebújni a hit pajzsa mögé”.

Azt, hogy mit is jelent Jézus Krisztus katonájának lenni, négy bibliai aranymondás segítségével véstük bele a szívünkbe, és a „kardunk pengéjébe”:

Róma 8,14 „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.”

2 Timóteus 1,7 „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”

1 János 5,4 „Aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.”

Jelenések 2,10 Isten mondja: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” 

A témához illően a délutánokon kézműves foglalkozások során igyekeztünk elkészíteni a lelki fegyverzet minden részét: a legmunkásabb a saru volt viaszosvászonból és spárgából, a leggyorsabb és leglátványosabb a kard (lépésálló hungarocell, alufólia, ragasztószalag és fémdörzsi), amiből többen tartalékot is készítettek maguknak.

Nagy sikere volt az aranymondásért járó matricagyűjtésnek is. Többen teljesen megtöltötték a gyűjtőfüzetüket 30-40 csodaszép matricával. De az igazi jutalom persze a tudás, azaz hogy a gyermekkorban megtanult aranymondásokra egész életükben emlékeznek majd ezek a gyerekek.
A tábor utolsó napján, pénteken mókás akadályversennyel lazítottunk, (pl. alaposan tömörített kókuszgolyók gyúrása, fülbesúgott igevers továbbítása, cérnára fűzött pufievés stb.) , de a játék és harci felszerelés elmaradt elemeinek pánikszerű pótlása közben az ismétléssel mélyítettük el a tanultakat és a hallottakat.

A táborzáró előadáson a templom megtelt sok kis harci mezbe öltözött „Jézus katonájával”, akik zengő és bátor hangon énekelték a „Jézus, a mi oltalmunk” c. tábordalt, és egy szívvel és egy lélekkel mondták el az aranymondásokat a szülőknek, miközben néhányan a nagyobbak közül egy-egy rövid összefoglalóval bemutatták az egyes lelki fegyvereket:

Az igazságszeretet öve: A római katonáknak még hosszú ruhájuk volt, és a harcban, ha futniuk kellett, akkor az övvel fölkötötték a ruházatukat. Isten ugyanezt teszi velünk: felruház minket fegyverzetével és megtart az Ő igazságával. (Albert Sári)
A megigazulás vértje/páncélja: Ez az a fegyver, ami a szívünket védi. És mivel Jézus Krisztus értünk halt meg a kereszten, ezért Isten igaznak lát minket. És ha megvalljuk bűneinket, Ő eltörli őket, megbocsát. Ezentúl nem félünk, mert Jézus vigyáz a szívünkre!” (Albert Sári)
A békesség evangéliumának saruja: „Ha ezt a sarut hordjuk, akkor békességet viszünk mindenhova, még az ellenségeinkhez is, mert Jézus Krisztus szeretetét hordozzuk.” (Fodor-Adorjáni Zsófi és Süller Noémi)
Az üdvösség sisakja: „… azt jelenti, hogy Isten megjutalmaz minket az örök élettel, ha hűségesek vagyunk hozzá. Ezt a hitünket senki sem veheti el tőlünk!” (Fodor-Adorjáni Zsófi és Süller Noémi)
A hit pajzsa és a Lélek kardja (Süller Flóra)

Az előadás után a parókia udvarán szeretetvendégség keretében még együtt voltunk, beszélgettünk, jóízűen falatoztunk a finomabbnál finomabb süteményekből, és mindannyian - gyerekek, szülők és szolgálók igazán nagyon boldogok, örvendezőek és elégedettek voltunk a szívünk legmélyéig telve és megszólítva Isten Szentlelkével.

A legnagyobb „dicséretek” a gyerekektől hangzottak el:

„Jaj, annyira jó ez a hittantábor! Jövőre is biztosan fogok jönni! Semmiképpen nem hagyom ki!”
„Ma is átmegyünk a templomba? Az jó lesz!”
„Amikor csendben imádkoztunk, én mondtam Istennek, hogy neki adom a szívem, és hűséges leszek.”

Reméljük, nem kell jövő nyárig várni az újratalálkozásig, hanem csak a legközelebbi vasárnapi istentiszteletig, amire kicsiket és nagyokat várunk sok szeretettel!


További képek ezen az oldalon találhatók.