TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2018. december 30.

Szenteste a Gyúrói Evangélikus Gyülekezetben: A SZÚRÓS SZŐRŰ BÁRÁNYOK

"Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete." Tit 3,4

Az ádventi időszak és a karácsonyi készülődés nagy izgalomban zajlott a gyúrói gyülekezet gyermekei körében. A vasárnapi istentiszteletek idejében a gyerekórákon szorgalmasan tanulgattuk az énekeket, verseket, és gyűltek a szerepvállalások a karácsonyi színdarabunkhoz is. 
Gyerekórán munka közben nyitott fülek és szívek! 😊
Az első bevetésünk: Az ádventi gyertyagyújtás (képek) alkalmával december 2-án a Faluházban adtunk elő egy kis műsorösszeállítást: a gyermekek csengő hangján szólaltak meg az adventről (eljövetel) szóló örömteljes énekek, ill. képek és mozgás segítségével jelenítették meg a dióhéj-evangéliumot (Jn 3,16) és a betlehemi éjszaka történetét - szintén dióhéjban.


Ezután a szentesti színdarabra koncentráltunk a hátralévő időben. A próbák a vasárnapi gyerekórákon és a karácsony előtti héten zajlottak egyre nagyobb intenzitással. A választott színdarabunk címe: A SZÚRÓS SZŐRŰ BÁRÁNYOK, mely Martonné Némethy Márta azonos című eredeti bábjátékának egy átdolgozott változata.

A próbák jó hangulatban, mozgalmasan teltek. A gyerekek lelkesen tanulták a szövegüket, az énekeket, és gyakoroltuk a színpadi mozgást, beszédet is. Mindeközben megbeszéltük, hogy a betlehemi éjszaka eseményeinek és szereplőinek mi a jelentősége ránk, ma élő emberekre nézve. A gyerekek jól érezték  magukat, és  élethűen, hitelesen sikerült a megjelenítés.

Mindjárt kezdünk! 
A szereposztás kitűnően sikerült!
SZÚRÓS:   Tas-Gurabi Réka   
TÜSKÉS: Botta Ábel
GYAPJAS NÉNE:    Halász-Velner Hanga
FEKETE KOS:  Áldott Levente
TOBIT:        Ribi Botond
1. BOJTÁR:    Áldott Bendegúz
2. BOJTÁR:   Áldott Domonkos
ANGYALOK KARA: Ribi Iringó, Farkas Hanna, Jasper Lídia
MÁRIA/MESÉLŐ:   Jámbor Dorina
JÓZSEF:     Serák Szabolcs
BÁRÁNYOK: Tas-Gurabi Dorka, Halász-Velner Hanga, Áldott Levente

Ez a betlehemes színdarab olyan gondolatokat pendít  meg, mint a felnőttek képmutatása, a gyermekek tisztánlátása a világ dolgait illetően, ill. a gyermeki szív őszinte vonzalma Isten iránt. A színdarab fő üzenete az, hogy mindazok, akik bizalommal fordulnak a Megváltó felé, átélhetik a legnagyobb csodát: az újjászületés csodáját, ami a szívben történő fordulatot jelenti. Aki ezt a csodát átéli, megváltozik az élete kívül-belül. A képmutatás, az önzőség vagy félelem helyét a szeretet, a megnyugvás, a megbékélés tölti be kicsik és nagyok szívében. Ezért Jézus Krisztus születésének ünnepe valóban minden embernek szól, és valóban Isten kegyelme hajolt le az emberhez testben 2000 évvel ezelőtt a mi üdvösségünkre"Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek." Tit 2,11

Érkezés, várakozás...
December 24-én, Szenteste  (képek) a gyúrói templom csordultig telt emberekkel! Isten csodája volt az az este, aminek mindannyian tanúi lehettünk, és ennek öröme töltötte be az emberek szívét! 
Az istentisztelet első felében Süller Zsolt arról beszélt az igehirdetésében, hogy a karácsonyi "Kis Jézus" és a "húsvéti Megváltó, a Messiás" egy és ugyanaz a személy: Isten Fia, aki a földi élet vállalásával bizonyságot tett minden embernek - nekünk is - a teremtő Isten, az Atya irántunk való végtelen szeretetéről, kegyelméről és a bűn iránti igazságosságáról. Fontos látni és érteni ennek a két eseménynek/ünnepnek a kapcsolatát, ívét, mert mi, emberek hajlamosak vagyunk "csak" karácsonyi keresztények lenni, holott Istennek ez a szava és tette az egész életünket, a mindennapjainkkal együtt szeretné áthatni. 
Az istentisztelet második felében került sor a gyermekek produkciójára. Az előadás egyszerűen fantasztikus volt! Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden szülőnek, nagyszülőknek és a gyülekezeti tagoknak, akik a háttérmunkájukkal aktívan segítették ennek az előadásnak a megvalósulását: a szövegek megtanítását, a szorgalmas próbára járást, a jelmezek előteremtését, a technikai asszisztenciát stb. A legszebb karácsonyi ajándék volt mindnyájunk számára!


Reméljük, az új évben is nagy lendülettel folytathatjuk a közös munkát! Várjuk továbbra is szeretettel a vasárnapi gyerekórákra a gyerekeket, az istentiszteletre a családokat 9.30-10.30-ig. 

SOLI DEO GLORIA!Írta: JME

2018. október 30.

A Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye csendesnapja Gyúrón

Az elmúlt hétvégén Gyúrón került megrendezésre a Fejér-Komáromi egyházmegye ifjúsági - és csendesnapja. Erről az alkalomról írt beszámolót Nagy Gábor súri lelkész és Bence-Molnár Eszter nagyvelegi lelkész-feleség, amely az evangelikus.hu oldalon megjelent.
A beszámoló ide kattintva olvasható.

2018. október 13.

Családos tábor - Őrimagyarósd


Idén kicsit messzebb merészkedtünk a szokásosnál, de szerintem egyik család sem bánta a hosszabb út miatti kellemetlenséget, az Őrség számtalan kincse kárpótolt bennünket.
Őrimagyarósdon szálltunk meg az evangélikus ifjúsági szálláshelyen. Innen tettünk túrákat minden nap különböző irányokba.
Első nap meglátogattuk Szőcén a lápréti tanösvényt, amely mellett, a „Lápok Házában” interaktív kiállítást láthattunk a láp élőlényeiről.
Másnap az egész napos szakadó eső sem törte lelkesedésünket. Délelőtt Farsang Adrianna helybéli keramikus vezetésével különböző gyönyörű kézműves munkákat készíthettek gyermekek és szüleik. Délután meglátogattuk a veleméri Árpád-kori templomot és a magyarföldi ökumenikus fatemplomot, amely kb. 10 éve épült. Mindkét templom gyönyörű volt, jó akusztikával – kedvünk támadt énekelni is bennük egy kicsit.
Harmadik nap Szalafőn a pityerszeri skanzenben egy ízes, autentikus vezetés során képet kaphattunk az Őrség társadalmi szerkezetéről, a történelemben betöltött szerepéről, az itt élők életmódjáról, foglalkozásokról és a jellegzetes őrségi szavakról. A skanzentől nem messze található a gyönyörű Hársas-tó, ahol a nem tipikusan strand-idő ellenére boldogan fürödtünk egyet. A tavat egy gyönyörű ösvényen körbe is sétálhattuk.
A kirándulások mellett lelki elcsendesülések közben az „őr-ség” képét jártuk körül. Sokat énekeltünk, játszottunk, számtalan lehetőség nyílt a személyes beszélgetésekre is.
Nagy kedvet kapott a csapat az ország további bejárására, és talán már körvonalazódik a jövő évi családos táborunk cél-városa is…


A videót Kokavecz László készítette.

2018. augusztus 3.

Hittantábor 2018

„Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben.”
Efézus 6, 10-11

Jasper-Makay Emese beszámolója

Az idei gyülekezeti hittantábor 2018. július 16-20 között került megrendezésre a gyúrói parókián, amire kb. 43 gyermek regisztrált. Gyönyörű, nyári időnk volt, élveztük a napsütést és a jó meleget! Sok vidám, mosolygós gyermekarc és nevetés töltötte be az udvart, a házat, a templomot és nekünk, szolgálóknak a szívét. Békességben, szeretetben és biztonságban voltunk együtt, vigyázva egymásra, és érezve, hogy Isten Lelke vigyáz ránk, gondoskodik rólunk és mindarról, amire szükségünk van testileg és lelkileg. Rengeteg gyümölcsöt és finomságot kaptunk a gyülekezetbeli szülőktől és idősebb testvérektől. Habár a hét eleji szellőcske a hét vége felé olyan duhaj kedvre kerekedett, hogy egyszeriben egy határozott lebbentéssel még a sátrat is elrepítette a fejünk felől, ez mégsem zavarta meg a tábor programját, sem a hangulatunkat.

A tábor témája a lelki fegyverzet volt Pál apostol Efezusiakhoz írott levelének 6. fejezete alapján (Ef 6,10-18). Ennek különböző részeit négy napra elosztva beszéltük meg a gyerekekkel a közös előadások és a csoportos beszélgetések során. A gyerekek nagyon érdeklődtek a téma iránt, rengeteg kérdés merült fel, amikre izgatottan kerestük a válaszokat a közös és a kötetlen beszélgetésekben: élet és halál, menekülés, félelmek, csapdák és csábítások, védelem, erő, biztonság és bizalom, hűség és odaadás kérdéskörei. Különleges élmény volt megtapasztalni, hogy Isten Szentlelke mennyire látványosan munkálkodott bennük, és érezhetően megérintette őket a téma. A csendben elgondolt vagy az elsuttogott imádságokban többen is megértették, mit is jelent „bebújni a hit pajzsa mögé”.

Azt, hogy mit is jelent Jézus Krisztus katonájának lenni, négy bibliai aranymondás segítségével véstük bele a szívünkbe, és a „kardunk pengéjébe”:

Róma 8,14 „Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai.”

2 Timóteus 1,7 „Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.”

1 János 5,4 „Aki Istentől született, az legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.”

Jelenések 2,10 Isten mondja: „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” 

A témához illően a délutánokon kézműves foglalkozások során igyekeztünk elkészíteni a lelki fegyverzet minden részét: a legmunkásabb a saru volt viaszosvászonból és spárgából, a leggyorsabb és leglátványosabb a kard (lépésálló hungarocell, alufólia, ragasztószalag és fémdörzsi), amiből többen tartalékot is készítettek maguknak.

Nagy sikere volt az aranymondásért járó matricagyűjtésnek is. Többen teljesen megtöltötték a gyűjtőfüzetüket 30-40 csodaszép matricával. De az igazi jutalom persze a tudás, azaz hogy a gyermekkorban megtanult aranymondásokra egész életükben emlékeznek majd ezek a gyerekek.
A tábor utolsó napján, pénteken mókás akadályversennyel lazítottunk, (pl. alaposan tömörített kókuszgolyók gyúrása, fülbesúgott igevers továbbítása, cérnára fűzött pufievés stb.) , de a játék és harci felszerelés elmaradt elemeinek pánikszerű pótlása közben az ismétléssel mélyítettük el a tanultakat és a hallottakat.

A táborzáró előadáson a templom megtelt sok kis harci mezbe öltözött „Jézus katonájával”, akik zengő és bátor hangon énekelték a „Jézus, a mi oltalmunk” c. tábordalt, és egy szívvel és egy lélekkel mondták el az aranymondásokat a szülőknek, miközben néhányan a nagyobbak közül egy-egy rövid összefoglalóval bemutatták az egyes lelki fegyvereket:

Az igazságszeretet öve: A római katonáknak még hosszú ruhájuk volt, és a harcban, ha futniuk kellett, akkor az övvel fölkötötték a ruházatukat. Isten ugyanezt teszi velünk: felruház minket fegyverzetével és megtart az Ő igazságával. (Albert Sári)
A megigazulás vértje/páncélja: Ez az a fegyver, ami a szívünket védi. És mivel Jézus Krisztus értünk halt meg a kereszten, ezért Isten igaznak lát minket. És ha megvalljuk bűneinket, Ő eltörli őket, megbocsát. Ezentúl nem félünk, mert Jézus vigyáz a szívünkre!” (Albert Sári)
A békesség evangéliumának saruja: „Ha ezt a sarut hordjuk, akkor békességet viszünk mindenhova, még az ellenségeinkhez is, mert Jézus Krisztus szeretetét hordozzuk.” (Fodor-Adorjáni Zsófi és Süller Noémi)
Az üdvösség sisakja: „… azt jelenti, hogy Isten megjutalmaz minket az örök élettel, ha hűségesek vagyunk hozzá. Ezt a hitünket senki sem veheti el tőlünk!” (Fodor-Adorjáni Zsófi és Süller Noémi)
A hit pajzsa és a Lélek kardja (Süller Flóra)

Az előadás után a parókia udvarán szeretetvendégség keretében még együtt voltunk, beszélgettünk, jóízűen falatoztunk a finomabbnál finomabb süteményekből, és mindannyian - gyerekek, szülők és szolgálók igazán nagyon boldogok, örvendezőek és elégedettek voltunk a szívünk legmélyéig telve és megszólítva Isten Szentlelkével.

A legnagyobb „dicséretek” a gyerekektől hangzottak el:

„Jaj, annyira jó ez a hittantábor! Jövőre is biztosan fogok jönni! Semmiképpen nem hagyom ki!”
„Ma is átmegyünk a templomba? Az jó lesz!”
„Amikor csendben imádkoztunk, én mondtam Istennek, hogy neki adom a szívem, és hűséges leszek.”

Reméljük, nem kell jövő nyárig várni az újratalálkozásig, hanem csak a legközelebbi vasárnapi istentiszteletig, amire kicsiket és nagyokat várunk sok szeretettel!


További képek ezen az oldalon találhatók.

2018. július 17.

Hittantábor 1.nap - életképek

Napi aranymondás

Reggeli torna

Isten fegyverzete - az igazságszeretet öve

Csendes pihenő kisebbeknek

Csendes pihenő nagyobbaknak

Játék...

...játék.

Barátok...
...FOCI!!
Pihi

A napról készült összes fotó megtekinthető ezen az oldalon.2018. május 28.

Pünkösdi koncert - video

Elkészült az idei Pünkösdi ökumenikus koncert hang-és képanyaga!

A felvételeket és a film összeállítását Szabó Gyula és Kokavecz László készítette. Köszönjük!


 

2018. május 10.

500 Busz - Tordas (05.09.), Gyúró (05.10.), Martonvásár (05.20.)

Május 9-10-én Tordason és Gyúrón volt látható az 500 éves Reformáció alkalmából készített mobil kiállítás egy csuklós busz belsejében. 
A gyűjtemény a protestantizmushoz kötődő eseményeket, híres embereket mutatja be interaktív, játékos formában. 

Aki lemaradt a kiállítás megtekintéséről vagy szeretné újra végigjárni, a busz Pünkösd vasárnap (május 20.) Martonvásáron a BBK parkolójában ismét kinyitja ajtaját! 
Szeretettel várunk mindenkit!


2018. április 26.

Konfirmáció

Gyülekezeteink konfirmandusai készülnek a konfirmációra.
A konfirmációs vizsgát május 12-én szombaton tartjuk Tordason.
Az ünnepi konfirmációi istentiszteletek Pünkösd vasárnap (május 20.) lesznek; Gyúrón 9 órakor, Tordason a szokott rend szerinti időpontban.


Gondoljunk fiataljainkra imádságunkban is!

2018. április 9.

Templomunk madártávlatból

A felvételt Szabó Gyula készítette. Köszönjük!

        

2018. március 28.

Presbitérium beiktatása

Virágvasárnap Gyúrón és Tordason ünnepi Istentisztelet keretében megtörtént az újonnan megválasztott presbitériumok beiktatása. Most induló szolgálatukkal a következő hat évben segítik a gyülekezet mindennapjait.
Isten áldása kísérje ezen a szép úton őket!

Sokéves hűséges szolgálatuk után
Gurabi Tibort tiszteletbeli presbiterré,
Homoki Jánost tiszteletbeli kántorrá
választotta a testvérgyülekezet.

 

Gyúró megválasztott presbitériuma:
felügyelő: Horváthné Szalai Eszter

gondnok: Nagy Viktor

másodgondnok: Varga Lajos

pénztáros: Fehér Lászlóné

jegyző: Áldott Dénesné
kántor: Bártol Zsófia
számvevőszéki elnök: Kuna Zsuzsa

presbiterek: 
Bencze Józsefné
Honfi Imréné
Ribi Rudolf
Stefkovics Imre
Turiné Kelemen Kornélia
Udvaros Dóra

Tordas megválasztott presbitériuma: 
 
felügyelő: 
Milichovszkiné Szalai Ilona

gondnok: Puskás Géza

pénztáros: 
Fodor-Adorjáni Szabolcs
jegyző: 
Kokaveczné Árvai Erika
kántor: dr. Sassi Lilla
számvevőszéki elnök: Vargáné Veszeley Erzsébet

presbiterek: 
Albert Balázs
Botta Zsoltné Komjáthy Veronika
Gazda Attiláné Báhidszky Nóra
Kitzingerné Puskás Ildikó
Kokavecz László
Kovács Petra
Márkus László Pál
Varga Ferenc Bence

Nagyheti alkalmaink 2018

Nagycsütörtök 
17 óra Gyúró
18:30 Tordas (gyülekezeti terem)
Úrvacsorai Istentisztelet

Nagypéntek
17 óra Gyúró
18:30 Tordas (gyülekezeti terem)
Passióolvasás

Húsvét vasárnap
9:30 Gyúró
11 óra Tordas (templom)
15 óra Martonvásár
Úrvacsorai Istentisztelet

Húsvét hétfő
9:30 Gyúró
Istentisztelet

2018. március 6.

"...hogy el ne vesszél..."


Egyházmegyei ifjúsági találkozó keretei között töltöttünk másfél napot a csodálatos Súron, február végén. Ifiseinken kívül konfirmandusok is érkeztek velünk a hétvégére.
Az első közös vacsorától az utolsó záró áhitatig áldott és nagyon különleges légköre volt a találkozónak.


A hétvége mottója a MEGTÉRÉS volt. Az örömhírről, Jézus váltsághaláláról hallhattunk. És azért imádkoztunk, hogy ezt ne csak hallomásból ismerjük, át is élhessük, át is adhassuk életünk irányítását a Kapitánynak, Krisztusnak. Hogy megtapasztalhassuk, a feltétel nélküli szeretet létezik.
 S mikor azt írom, hogy áldott volt a Súron töltött hétvége, arra gondolok, hálás vagyok, hogy erről az örömhírről hallhattunk mindannyian, hogy olyan közösségben lehettünk, ahol Krisztusnak is helye volt, hogy együtt túrázhattunk és csodálhattuk a teremtett világ szépségét. Ahol nem kellett némának maradni, mert ha kérdés támadt, volt kinek feltenni, volt ki meghallgatott. Ahol nem egymáson, hanem egymással nevettünk. Barátságokat kötöttünk. 

Nehéz megfogalmazni, mi is történt pontosan azon a hétvégén, hiszen annyi mindent kaptunk. A legfontosabb talán az, hogy ifjúsági hétvége mottója, üzenete mindenkinek szól.
Nyugodtan rábízhatjuk életünk Krisztusra, hiszen nála a legjobb helyen van.

Udvaros Dóra
2018. március 4.

Szupplikáció


Mindig megtisztelő számomra, ha valaki belátást enged a belső lelki életébe és ezen keresztül őszintén, nyíltan hirdeti Isten igéjét.
A múlt vasárnap együtt „izgulhattunk” a gyülekezetben szolgáló Garai Szilvia harmadéves teológával és hallgathattuk, ahogy örömmel és közvetlenül beszélt arról, hogy Isten kegyelme hogyan változtatta meg és teremtette újjá életét. Az igeszakasz Jeremiásról szólt, aki Isten üzenetét hirdetve ellenállásba, elutasításban részesült. Isten szavának felvállalása döntés elé állítja az embereket. A kérdés nekünk is szólt: „Vajon mi hogyan állunk ahhoz, amit Isten mond nekünk? Mit mondunk az Ő hívására?” Szabadságunk van a választásra. Vagy megkeményítjük magunkat az igéjével szemben, vagy befogadjuk és Jézus Krisztus által elnyerjük az örök életet. Ő ezért jött és halt meg értünk, hogy megmeneküljünk. Isten ítéletének hirdetése nem népszerű, „de mindent megér”, mert olyan boldogság, ha eszközei lehetünk és szavához hűek maradunk.
Ezt az örömet láthattuk az igehirdetőn, amellyel közvetlenül, de bátran vállalta fel azt az üzenetet, amit Isten rábízott.
Turcsányi Tímea
fotó: Kokavecz László

2018. február 13.

Farsang

Bár megtizedeltek minket mindenféle kósza vírusok és baktériumok, azért mi nem hagytuk magunkat, és az idén is farsangoltunk a gyülekezethez tatozó gyermekekkel és játékos kedvű szüleikkel. Tematikát is kapott az idei alkalom: a családoknak egy-egy mese szereplőinek bőrébe kellett bújniuk. Igazán kreatív megoldások születtek. Íme pár kép a vidám délutánról:

2018. január 28.

Ökumenikus imahét, 2018.

„Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / 
„Uram, a jobbod kitűnik erejével…” 
(2Móz/Kiv 15,6)
2018-ban január 21. és 28. között került sor a Krisztus-hívők egységéért szervezett imahétre. 
Segédanyagát ez alkalommal a karibi keresztény testvérek állították össze a következő mottóval: „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” / „Uram, a jobbod kitűnik erejével…” (2Móz/Kiv 15,6).

2018. január 23.

Ökumenikus imahét alkalmai


Az Aliansz imaestek alkalmai közösségeinkben

Kádár Ferenc református lelkipásztor igehirdetése az evangélikus gyülekezeti teremben

Az új év kezdetén a baptista és református közösségek tagjaival együtt bekapcsolódtunk a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) imaheti alkalmainak sorába. Az imaesteken egy-egy bibliai személy életén keresztül kaptunk biztatást és útmutatást arra, mit jelent Istenre bízott életet élni, zarándokként a mennyei haza után vágyva járni a földi életutat. Öröm volt így, igehallgató, imádkozó, testvéri közösségben indulni egy új évbe.

Süller Zsolt

Süller Zsolt evangélikus lelkész

Kádár Ferenc református lelkipásztor

Bokros László baptista lelkipásztor


Énekkel szolgált az evangélikus kórus, Sassi Lilla vezetésével.


Terített asztal mellett beszélgethettünk az este végén