TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2018. december 30.

Szenteste a Gyúrói Evangélikus Gyülekezetben: A SZÚRÓS SZŐRŰ BÁRÁNYOK

"Megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete." Tit 3,4

Az ádventi időszak és a karácsonyi készülődés nagy izgalomban zajlott a gyúrói gyülekezet gyermekei körében. A vasárnapi istentiszteletek idejében a gyerekórákon szorgalmasan tanulgattuk az énekeket, verseket, és gyűltek a szerepvállalások a karácsonyi színdarabunkhoz is. 
Gyerekórán munka közben nyitott fülek és szívek! 😊
Az első bevetésünk: Az ádventi gyertyagyújtás (képek) alkalmával december 2-án a Faluházban adtunk elő egy kis műsorösszeállítást: a gyermekek csengő hangján szólaltak meg az adventről (eljövetel) szóló örömteljes énekek, ill. képek és mozgás segítségével jelenítették meg a dióhéj-evangéliumot (Jn 3,16) és a betlehemi éjszaka történetét - szintén dióhéjban.


Ezután a szentesti színdarabra koncentráltunk a hátralévő időben. A próbák a vasárnapi gyerekórákon és a karácsony előtti héten zajlottak egyre nagyobb intenzitással. A választott színdarabunk címe: A SZÚRÓS SZŐRŰ BÁRÁNYOK, mely Martonné Némethy Márta azonos című eredeti bábjátékának egy átdolgozott változata.

A próbák jó hangulatban, mozgalmasan teltek. A gyerekek lelkesen tanulták a szövegüket, az énekeket, és gyakoroltuk a színpadi mozgást, beszédet is. Mindeközben megbeszéltük, hogy a betlehemi éjszaka eseményeinek és szereplőinek mi a jelentősége ránk, ma élő emberekre nézve. A gyerekek jól érezték  magukat, és  élethűen, hitelesen sikerült a megjelenítés.

Mindjárt kezdünk! 
A szereposztás kitűnően sikerült!
SZÚRÓS:   Tas-Gurabi Réka   
TÜSKÉS: Botta Ábel
GYAPJAS NÉNE:    Halász-Velner Hanga
FEKETE KOS:  Áldott Levente
TOBIT:        Ribi Botond
1. BOJTÁR:    Áldott Bendegúz
2. BOJTÁR:   Áldott Domonkos
ANGYALOK KARA: Ribi Iringó, Farkas Hanna, Jasper Lídia
MÁRIA/MESÉLŐ:   Jámbor Dorina
JÓZSEF:     Serák Szabolcs
BÁRÁNYOK: Tas-Gurabi Dorka, Halász-Velner Hanga, Áldott Levente

Ez a betlehemes színdarab olyan gondolatokat pendít  meg, mint a felnőttek képmutatása, a gyermekek tisztánlátása a világ dolgait illetően, ill. a gyermeki szív őszinte vonzalma Isten iránt. A színdarab fő üzenete az, hogy mindazok, akik bizalommal fordulnak a Megváltó felé, átélhetik a legnagyobb csodát: az újjászületés csodáját, ami a szívben történő fordulatot jelenti. Aki ezt a csodát átéli, megváltozik az élete kívül-belül. A képmutatás, az önzőség vagy félelem helyét a szeretet, a megnyugvás, a megbékélés tölti be kicsik és nagyok szívében. Ezért Jézus Krisztus születésének ünnepe valóban minden embernek szól, és valóban Isten kegyelme hajolt le az emberhez testben 2000 évvel ezelőtt a mi üdvösségünkre"Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek." Tit 2,11

Érkezés, várakozás...
December 24-én, Szenteste  (képek) a gyúrói templom csordultig telt emberekkel! Isten csodája volt az az este, aminek mindannyian tanúi lehettünk, és ennek öröme töltötte be az emberek szívét! 
Az istentisztelet első felében Süller Zsolt arról beszélt az igehirdetésében, hogy a karácsonyi "Kis Jézus" és a "húsvéti Megváltó, a Messiás" egy és ugyanaz a személy: Isten Fia, aki a földi élet vállalásával bizonyságot tett minden embernek - nekünk is - a teremtő Isten, az Atya irántunk való végtelen szeretetéről, kegyelméről és a bűn iránti igazságosságáról. Fontos látni és érteni ennek a két eseménynek/ünnepnek a kapcsolatát, ívét, mert mi, emberek hajlamosak vagyunk "csak" karácsonyi keresztények lenni, holott Istennek ez a szava és tette az egész életünket, a mindennapjainkkal együtt szeretné áthatni. 
Az istentisztelet második felében került sor a gyermekek produkciójára. Az előadás egyszerűen fantasztikus volt! Ezúton szeretnék köszönetet mondani minden szülőnek, nagyszülőknek és a gyülekezeti tagoknak, akik a háttérmunkájukkal aktívan segítették ennek az előadásnak a megvalósulását: a szövegek megtanítását, a szorgalmas próbára járást, a jelmezek előteremtését, a technikai asszisztenciát stb. A legszebb karácsonyi ajándék volt mindnyájunk számára!


Reméljük, az új évben is nagy lendülettel folytathatjuk a közös munkát! Várjuk továbbra is szeretettel a vasárnapi gyerekórákra a gyerekeket, az istentiszteletre a családokat 9.30-10.30-ig. 

SOLI DEO GLORIA!Írta: JME

1 megjegyzés: