TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2016. április 26.

Konfirmáció Gyúrón

Konfirmáltak:
Boroczky Balázs, Károly Márk, Halenár Gergő, Erdei Gergő, Áldott Nóra, Németh Beatrix
2016. április 10-én gyülekezetünk 6 fiatal tagja erősítette meg evangélikus hitét konfirmációs istentiszteleten, akiket Horváthné Szalai Eszter, a gyülekezet felügyelője e szavakkal üdvözölt:


„Kedves Konfirmandus Fiatalok!

Elsőként szeretnélek benneteket köszönteni, mint a gyülekezet felnőtt tagjait. Mindannyian hitet tettetek Jézus tanításairól. Az Evangélium tanításait megismertétek és szívetekbe zártátok. Ne feledjétek, hogy Isten hívása nyomán indultok most az életbe. Kövessétek ezt a megkezdett utat, az ő tanítványai lettetek. Ez azt jelenti, hogy Krisztus közelében éljétek életeteket, őrá figyeljetek!
Az ifisek kis csapata szeretettel vár benneteket is.

A 475. számú énekkel kívánom életetekre Isten áldását és megtartó szeretetét.

„Elfogadtál és elhívtál, élő Jézus, Mesterünk.
Kegyelem, hogy Veled járó tanítványok lehetünk.
Szolgálatra, tettre készen, ma is útnak indulunk.
Erőt, áldást Tőled kérünk, Tőled várunk, hű Urunk.”


Erős vár a mi Istenünk!

Ezután Udvaros Dóra az ifisek nevében szólt a fiatalokhoz:

Kedves Ünneplő Gyülekezet, Kedves frissen konfirmáltak és most már bátran mondhatom ifisek, hozzátok szólok első sorban. 
Elérkeztetek életetek egy olyan mérföldkövéhez, mely remélem mindannyiótoknak pozitív és nagy jelentőséggel bír. Ez nem csak egy vizsga, vagy egy kötelező dolog, amin túl kell esni, mert ez az elvárás vagy ez a megszokott. Ez egy kapcsolat, egy kapcsolat Istennel! 
Arra kérlek Titeket, hogy ha haza mentek, és leveszitek az ünneplő ruhát, s majd eszetekbe jut, hogy végre ezen is túlestetek, nem kell többet hittanra járni, nem kell tanulni. Majd telnek a napok, hetek, hónapok és esetleg évek, visszaemlékeztek a konfirmációtok napjára, egyedül érzitek magatokat, azt gondolva, hogy Isten nem is szeret, nem is törődik veletek. Neki csak az kellett, hogy levizsgázzatok, beüljetek a templom padjaiba. Arra gondoltok majd, hogy vége… Isten elfelejtett titeket. Akkor jusson majd eszetekbe, lehet, hogy nem is Ő fordult el tőletek, hanem ti fordultatok el Tőle. József Attila szavaival élve: „Az Isten itt állt a hátam mögött s én megkerültem érte a világot.” 
Szeretnék felolvasni nektek egy igerészt a Zsoltárok könyvéből, annyi idős lehettem, mint ti, mikor rábukkantam erre az igére a Bibliában. Konfirmáció előtt álltam, nagyon sok erőt és bátorítást adott nekem, azóta is közel áll a szívemhez és az egyik legkedvesebb Zsoltár a számomra: 
Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz. Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban. Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké! Bizony, elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiirtod mindazokat, akik elhagynak téged! De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az URat tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet.
(Zsolt 73;21)
Most pedig hadd ragadjam meg az alkalmat, hogy hívogassalak Titeket az Ifi óráinkra és Gyülekezeti alkalmainkra, ahol szeretettel várunk Titeket és ha betértek,itt mindig otthonra találtok. 
Isten áldjon Titeket! 

Egy héttel később a fiatalok a tordasi templomban vettek részt az istentiszteleten, ahol Milichovszkiné Szalai Ilona, a tordasi gyülekezet felügyelője köszöntötte őket:

Kedves Konfirmandusok!
Szeretettel köszöntelek benneteket gyülekezetünk nevében! Egy hete fontos célállomáshoz értetek életetek során: teljes jogú tagjaivá váltatok gyülekezetünknek. Keresztelőkor szüleitek, keresztszüleitek tettek tanúbizonyságot hitükről, vállalták, hogy keresztény hitben nevelnek benneteket. A konfirmációkor pedig ti tettetek tanúbizonyságot, és köteleztétek el magatokat Isten és az evangélikus egyház mellett. Hálát adok Istennek, hogy tanúi lehettünk ennek a bizonyságtételnek. Reménységgel tekintünk a jövőbe, hogy gyülekezetünk aktív tagjai, építőkövei lesztek!
Hit, remény, szeretet kísérje életutatokat! Hit Istenben, remény abban, hogy ő sosem hagy el, és a legnagyobb ajándék az isteni szeretet, mely sosem fogy el. 
„Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad.” Ézsaiás 49, 15.
Erős vár a mi Istenünk!


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése