TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2020. május 23.

A templomi alkalmak újra indításának rendje


A gyülekezeti alkalmak újra indítására vonatkozó 
"Védekezési szabályzat"

A Tordas-Gyúrói Társult Evangélikus Egyházközségbena Püspöki Tanács május 19-i pásztorlevelével összhangban – Pünkösdvasárnaptól (május 31-től) megnyitjuk templomainkat mindazok előtt, akik felmérve a jelenlegi helyzetet, szeretnének istentiszteleteinken részt venni.
Az istentiszteletek megtartásának következő feltételeit biztosítjuk, és a szabályok felelős betartását kérjük testvéreinktől:
• az alkalmak előtt és után a templomot alaposan kiszellőztetjük és a szükséges fertőtlenítést elvégezzük;
• a tordasi templomban mindkét ajtót használjuk, amelyek az alkalmak során lehetőség szerint nyitva maradnak;
• a bejáratnál feltűnő helyen kitéve gondoskodunk kézfertőtlenítési lehetőségről;
• kérjük az érkezőket, hogy – az egy háztartásban élőket leszámítva – a személyek között legyen biztosított minden irányban legalább 1,5 m távolság; tehát minden második padsort célszerű használni;
• a liturgiai szolgálatot végzők kivételével mindenki száját és orrát maszkkal, kendővel vagy sállal takarja el. Akik e nélkül érkeznek, azoknak a gyülekezet lehetőségéhez mérten maszkot biztosít. Javasoljuk védőkesztyű viselését is;
• az istentiszteletek rövidített liturgiával és kevés énekléssel folynak; egyelőre úrvacsorai közösség nélkül;
• lehetőség szerint mindenki a saját énekeskönyvét vagy mobil eszközét használja, az énekeket több példányban kinyomtatva elérhetővé tesszük vagy kivetítjük; 
• minden alkalmon megfelelő számú szervező és segítő vesz részt, akik a Védekezési Szabályzat betartásáról gondoskodnak;
• Tordason a gyermekeknek minden alkalmon kezdettől végig külön foglalkozást biztosítunk.

A Szabályzat elfogadása napján lép hatályba, és a veszélyhelyzet elmúlásával veszti hatályát.

Kérjük és köszönjük a szabályzatban foglaltak maradéktalan betartását!
Gyúró, Tordas, 2020. május 22.

Milichovszkiné Szalai Ilona                 Süller Zsolt                             Horváthné Szalai Eszter
             felügyelő                                     lelkész                                            felügyelő

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése