TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2012. december 10.

Ádvent

Így szól az, aki ezekről bizonyságot tesz: „Bizony, hamar eljövök”. Ámen. Jöjj, Uram Jézus! (Jelenések könyve 22, 20.)


Ádvent - eljövetelt jelent, nem várakozást.
Pedig mennyiszer volna vágyunk: akkor jöjjön el, amikor várom, amikor készen állok a fogadására. Ám Karácsony sem akkor jön, amikor várjuk, és nem azért jön, mert várjuk. Jön, mert az idő hozza, s itt van, amikor elérkezett az ideje.
Hiszen tudjuk ezt, s készülni is kezdünk több-kevesebb feszültséggel: ajándékok, takarítás, karácsonyi receptek-ízek. Készülni kezdünk – aztán mégis ránk szakad. Készülődtünk, és mégsem készültünk fel.
Ádvent eljövetelt jelent, nem várakozást.
Jézus eljövetelét. Jézus jön. Akár várjuk, akár nem. Nem várták őt – kevés kivétellel – akkor sem, amikor megszületett. Nem várták sem személyét – ezért nem jutott neki hely – sem azt, amiért küldetett.
Nem várták a szabadítást. Csak álmodoztak róla. Elképzeléseik voltak, volt hozzá néhány biztosnak hitt receptjük, s mégis váratlanul érte őket, hogy szabadok.
S már hadd beszéljek magamat és magunkat beleértve: váratlanul ért minket, hogy szabadok vagyunk. Mert Jézus eljött. Mennyiszer akartunk mi emberek Hozzá eljutni. Tornyokat építettünk és építünk, eget ostromlókat. Elképzeltük, megálmodtuk: az lesz a Paradicsom, ha majd kellő egzisztenciát építettünk, vagyont gyűjtöttünk magunknak, vagy ha kellő presztízsünk lesz munkahelyen, családban, társadalomban. Később lejjebb adtuk, s megelégedtünk ennyivel: csak az egészség meglegyen.
Mi akartunk isteni magasságba eljutni – ám Ő jött el, és szentelte meg szegénységével szegénységünket, megaláztatásával kicsinységünket, sebeivel betegségünket. Ő jött el, s ezért van, hogy a szegények, kicsik és sírók könnyebben találkoznak Istennel. Jézus eljött, és szabadulást hozott. Mert akik felismerték Őt, szabaddá lettek örömre, bizalomra és irgalomra.
Ádvent eljövetelt jelent, nem várakozást.
Jézus eljövetelét. S ittléte szétválasztás és ítélet. Szétválasztja az irgalmat és a gyűlöletet, a békességet és a haragot, a bizalmat és az önigazságot. Egyiknek jövőt tár, a másik előtt bezárja az ajtót.
Ádvent eljövetelt jelent. Jézus jövetelét.
Azért ünnepeljük együtt, hogy semmit ne kételkedjünk: Ő szabadulást hozott mindattól, ami fogva tart. S ebben a hitben életünk és jövőnk legyen.
Süller Zsolt

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése