TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2014. augusztus 4.

Hálaadó istentisztelet és gyülekezeti terem szentelés Gyúrón

„Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. 
Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata! 
Kezeink munkáját tedd maradandóvá, 
kezeink munkáját tedd maradandóvá!” 
90. zsoltár 1., 17. vers
2011-ben egy Leader pályázati anyag elkészítésével kezdődő, majd 2013-ban a konkrét építési munkák kivitelezésével folytatódó építkezés nagyszerű eredményére kértük Isten áldását Gyúrón, július 27-én vasárnap. Tágas gyülekezeti terem épült a parókia meglévő épületének kibővítésével. 

A hálaadó istentiszteleten a gyülekezet kamarazenekara mellett a Gyúrói Dalolók együttese tették ünnepivé a pillanatot, amikor a közösség megköszönte Mennyei Atyánk szerető támogatását és az Igén keresztül kapott bátorítását, hogy a minden építkezéssel óhatatlanul együtt járó nehézségek ellenére is megvalósulhatott az elképzelés, mely az egész közösséget hivatott szolgálni.

Az istentiszteleten Szarka István esperes hirdetett Igét. Süller Zsolt lelkész, Tóth Béla, a település polgármestere, Kádár Ferenc református lelkipásztor, és Szendrői Júlia a Leader Völgyvidék Közösség képviseletében köszöntötte az egybegyűlteket a templomban, majd a gyülekezet átvonult a parókiára, ahol Esperes Úr a nemzeti színű szalag átvágása után megnyitotta és megáldotta az új gyülekezeti termet.

A jövőben is Urunk támogatását kérjük imáinkban ahhoz, hogy az épület betölthesse tervezett funkcióját: helyet adjon gyülekezeti rendezvényeknek, koncerteknek, előadásoknak, illetve a településen és környékén élő és alkotó evangélikus művészek méltó helyen mutatkozhassanak be munkáikkal a közönség előtt.

"Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: 
övé a dicsőség mindörökké. Ámen.” 
Róma 11,36

Videó összeállítás is készült:A fotókat és a videót készítette: Kokavecz László
A bejegyzést írta: Kokaveczné Árvai Erika

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése