TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2016. június 10.

Ökumenikus tanévzáró hálaadás


"Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” Mt.28 18-20

Vendéglátói voltunk a tanév utolsó hetében annak az ökumenikus tanévzáró alkalomnak, melyet a Sajnovics János Általános Iskola és Művészeti Iskola hittant tanító lelkipásztorai és hitoktatói tartottak az iskola diákjainak, templomunkban. 


A bevezető énekeket Kádár Ferenc református lelkipásztor vezette és kísérte gitárral, majd Borka Mária katolikus hitoktató olvasta fel hálaadásként a 100.zsoltárt:

"Ujjongjatok az ÚR előtt az egész földön! 
Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé! 
Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! 
Ő alkotott minket, az övéi vagyunk: az ő népe és legelőjének nyája. 
Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! 
Mert jó az ÚR, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre."


Süller Zsolt adott a Bibliából útravalót a nyárra fényképekkel illusztrált áhítatában, Máté evangéliumából. Kiemelte, bárhogy is végződött számunkra az idei tanév, Isten mindig, minden helyzetben mellettünk volt.
Újabb ének után Jácint atya kérte arra a gyerekeket, hogy a vakáció minden napján törekedjenek valakivel jót cselekedni, így szépítve meg mások mindennapjait a nyáron.A hálaadó imádságot Kádár Ferenc szavai nyomán ismételték a diákok, majd az alkalmat a közösen elmondott Miatyánk zárta.
A bejegyzést és a fotókat készítette: Kokaveczné Árvai Erika

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése