TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2014. október 18.

2014. egyik Gyurátz-díjasa: Milichovszkiné Szalai Ilona„Aki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek róla a mennyei Atyám előtt”(Mt 10:32)


Szeretettel gratulálunk tordasi gyülekezetünk felügyelőjének, Milichovszkiné Szalai Ilonának, akit október 4-én, Pápán a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületben tanító pedagógusok hagyományos találkozóján Gyurátz-díjjal tüntettek ki.

A díjat a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerületben alapították 2003-ban azzal a céllal, hogy elismerésben részesítsék azon evangélikus pedagógusokat, akik hitükkel, életükkel, pedagógiai szakmai munkájukkal az Úrra mutató életet élnek. 

Isten áldását kérjük Ilonka életére, családjára és munkájára, gyülekezetünkben és településünkön végzett aktív és sokrétű társadalmi tevékenységére. Köszönjük, hogy pedagógiai, szakmai munkáját magas szinten végezve az egyik legfontosabb Jézusi tanítás, a szeretet által segíti gyermekeink testi, lelki, szellemi fejlődését az óvodában.

Pár gondolat Ilonkáról lelkészünk ajánlásából:

"Milichovszkiné Szalai Ilona 34 éve gyakorolja óvodapedagógusi hivatását. A főiskola elvégzése után az első évben Gyúrón dolgozott, majd ezt követően a tordasi óvodában, amelynek 2009. óta intézményvezetője.

Komoly szakmai tapasztalattal, empátiával, elkötelezetten, odaadással végzi munkáját. Immár azok a fiatal felnőttek hozzák gyermekeiket az óvodába, akik évtizedekkel ezelőtt maguk is Ilonka csoportjába jártak. 

Fontos szerepet vállal Tordas egykori szokásainak megőrzésében, az óvodába járó gyermekeknek a hagyományos falusi életmóddal való megismertetésben. Felkészítése nyomán számos falubeli program alkalmával örvendeztetik meg a kisgyermekek a hallgatóságot színvonalas műsorukkal. 

Az óvoda vezetését figyelmességgel, türelemmel ugyanakkor határozottan látja el. Az óvodai hitoktatást kezdetektől fogva támogatja és segíti.

Példamutató szeretettel veszi körül családját, férjét és két felnőtt fiát. Nagyobb családi körükre is jellemző a nyitottság, figyelmesség, befogadás, összetartás, gyülekezet iránti szeretet.

Milichovszkiné Szalai Ilona 40 éve konfirmált a gyúrói gyülekezetben. Az előző választási ciklus felénél vette át a tordasi gyülekezeti felügyelői tisztet, majd 2012-ben újra megválasztotta őt egyházközségünk közgyűlése. 
A gyúrói és tordasi gyülekezetet és falubelieket is jól ismeri, így a társult egyházközség életében is jelentős szerepet tölt be. 

Gyülekezeti ünnepeink előkészületeiben, a gyermekek felkészítésében segít fáradhatatlanul. Szeretetvendégségek, gyülekezeti programok dicsérik szervezőkészségét.


Olyan társ a gyülekezet vezetésében, akivel igazán jó együtt munkálkodni a mindennapokban, így ajánlom őt tisztelettel a Gyurátz Ferenc-díjra."

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése