TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2014. október 29.

Hálaadó istentisztelet

Templomunk külső felújítási munkálatainak befejezése után 2014. október 26-án ünnepi istentiszteleten adtunk hálát Istennek azért, hogy óvó szeretetével végig segítette ezt a nagy vállalkozást. Kitartást és állhatatosságot adott lelkészünknek, Süller Zsoltnak az építkezés évei alatt felmerült nehézségek során, aki így az eredeti tervek szerint tudta koordinálni és végigvinni az építkezést, nyomon követni az ügyvitelt és kapcsolatot tartani a hatóságokkal, a pályázatot felügyelő szervekkel.
Isten összefogta a gyülekezetet és a település lakosságát is, hiszen többször történt olyan személyes anyagi, vagy dologi felajánlás, jótékonysági rendezvény, ami továbblendített a szűkös költségvetés miatti problémákon.


Az ünnepi alkalmon kórusunk és legifjabb tagjaink szolgáltak énekkel, felolvasással, igés lapokkal. 

Igét hirdetett Szemerei János a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület püspöke.

Süller Zsolt a gyülekezet és a templom 300 éves történetéről és az építkezésről szólt.

Köszöntőt mondtak:
Molnár István, a Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegye felügyelője
Kádár Ferenc, a Gyúrói Református Gyülekezet lelkipásztora
Schröder Gyula címzetes esperes, a Martonvásári Római Katolikus Egyházközség plébánosa
Kiss László, a Székesfehérvári Evangélikus Egyházközség felügyelője, az építkezés műszaki ellenőre
Mészáros Tamás, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület felügyelője.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése