TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2013. december 5.

Teaklub - Ajándék

A Teaklub legutóbbi összejövetelén Pál efezusiakhoz írt első levelét olvastuk.
Egyikünknek az jutott eszébe az Ige hallgatása közben, hogy ez olyan szép, hogy érdemes lenne becsomagolni, masnit kötni rá, és mint egy tökéletes ajándékot betenni a karácsonyfa alá. 

Íme:

"Pál, Isten akaratából Jézus Krisztus apostola, az Efezusban élő szenteknek és a Krisztus Jézusban hívőknek: 
kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. 
Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 
Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. 
Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, 
hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett Fiában. 
Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából, 
amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. 
Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett őbenne
az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. 
Őbenne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik; 
hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban.
Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, 
örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. "
Ef. 1, 1-14

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése