TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2013. május 30.

Pünkösdi Zenés Áhítat 2013.május

"Dicsérd Istent zengő dallal, szálljon hozzá éneked!" Purcell művének első sora akár mottóul is szolgálhatott volna ahhoz a zenés áhítathoz, melyet immár hagyományosan, pünkösd hétfőn tartottunk tordasi templomunkban.

A koncert gyülekezetünk gyermekeinek énekével és hangszeres játékával kezdődött. A műsorban az este további részében szerepelt településünk katolikus és evangélikus gyülekezetének kórusa, kamarazenekara és duettje, a finálét pedig a két énekkar közös előadásában Halmos László darabja szolgáltatta: "Minden földek Istent dicsérjétek! Ujjongjatok és énekeljetek!" Felemelő élmény volt együtt énekelni. 


Köszönjük a karvezetőknek, Perger Juditnak és Sassi Lillának a türelmet és a kitartást a darabok tanulása, tanítása során, minden résztvevőnek azt, hogy rendszeresen áldozott idejéből a próbákra. Köszönjük Csapó Patrícia szolgálatát, aki az idei évben szinte minden alkalommal a kóruspróbák idején (és a koncert alatt is) gyerekfelügyeletet biztosított számunkra, így segítve minket abban, hogy a próbák minél hatékonyabban teljenek el. Köszönjük a nézőknek, akik eljöttek meghallgatni az előadást, és azoknak, akik a koncert után elfogadták a meghívást a szeretetvendégségre, beszélgetéssel, ismerkedéssel téve élővé gyülekezeti közösségünket.

Gyermekdalokat ad elő furulyán Tóth Kata.
Az Úr a pásztorom... 
Süller Márta hegedű, Tóth Viola fuvola, Kokavecz Ádám furulya
Ének: Süller Flóra, Tóth Kata, Kokavecz Eszter, Albert Sára


Evangélikus kamarazenekar
Guiseppe Tartini: G – dúr triosonata
Bártol Zsófia - fuvola, dr Sassi Lilla - hegedű, Süller Villő – cselló


Katolikus kamarakórus
Lassus: 3 Motetta
 Az első Motetta latin szövege Sirák fia könyve 14. fejezetének 2. verse szerint magyarul így szól:
„Boldog az az ember, aki a bölcsességgel tölti az idejét, aki annak igazsága fölött elmélkedik és okosan fürkészi Isten gondviselését.” 
A második Motetta szövege a 102. Zsoltár 3. verse, mely így szól:
„Ne rejtsd el előlem orcádat, ha szorult helyzetben vagyok! Fordítsd felém füledet, ha kiáltok, siess, hallgass meg engem!”
 A harmadik Motetta szövege a 32. Zsoltár 8. verse szerint így szól:
„Bölccsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.
Perger Judit és Salamon Sarolta énekel.


Evangélikus kórus:
Jubilate Deo, Jacques Berthier francia zeneszerző, taizei szerzetes műve,
Gárdonyi Zoltán Tarts meg, Urunk... kórusfeldolgozás, amely gregorián dallamból Luther Márton átirata, Joseph Haydn Az Úrra hagyjad utad... 
Karvezető: dr. Sassi Lilla


Katolikus kórus:
Halmos László: H- moll mise – Kyrie és Agnus Dei, 
Menegali: Jesu salvator mundi és Parce Domine 
Karvezető: Perger Judit
Evangélikus kórus:
Henry Purcell : Dicsérő ének, 
Franz Schubert: Virágvasárnapi antifónák, Hosanna filio David és Sanctus, 
 Én lelkem, zengj szép zsoltárt... Déri Balázs műve Paul Gerhardt szerzeménye nyomán
Karvezető: dr. Sassi Lilla


katolikus és az evangélikus kórusok közös előadásában:
Minden földek Istent dicsérjétek … Halmos László szerzeménye.
Karvezető: Perger Judit

A napot szeretetvendégség zárta a parókiaudvarán, amihez mindenki hozzájárulását köszönjük.


A bejegyzést készítette: Kokaveczné Árvai Erika
A videofelvételeket  készítette és hozzáférhetővé tette: Tóth Gábor és Kokavecz László

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése