TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2013. március 17.

Teaklub - Segíteni egymást a hit által


Bátorítás - talán ez a szó jellemezte a legjobban az alkalom témáját.


Róm. 1, 11-12: Mert szeretnélek látni benneteket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak nektek, vagyis, hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által, a tietek és az enyém által.
Róm. 12,4-8: Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel.
1Kor, 26: Mi következik mindezekből, testvéreim? Amikor összejöttök, kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kinyilatkoztatása, nyelveken szólása, magyarázata: minden épüléseteket szolgálja!
Zsid3, 13: Sőt buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától.
Zsid10, 24-25: Ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítsuk egymást; annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap.
Zsid12, 12-15: Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Törekedjetek mindenki iránt a békességre és a szent életre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Ügyeljetek arra, hogy senki se hajoljon el Isten kegyelmétől, hogy a keserűségnek a gyökere felnövekedve kárt ne okozzon, és sokakat meg ne fertőzzön.
Kol2, 2-3: Szeretném, ha tudnátok, mennyit küzdök értetek és a laodíceaiakért; és mindazokért, akik engem nem ismernek személyesen, hogy szívük felbátorodjék, összeforrva szeretetben, és eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára: az Isten titkának, Krisztusnak ismeretére. Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve.
2Kor 1,3-4: Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket.
Ezs35, 3: Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket!A részletek kapcsán a következő gondolatok merültek fel abban a résztvevőben, aki a témával készült az alkalomra:

Egyszer egyikőtök feltette nekem a kérdést, hogy ő csodálkozik rajta, hogy mindig olyan hűségesen jövök, vajon miért, mi hajt engem, mi tart itt? Íme a válaszaim:

Róm. 1, 11-12: azért jövök ide, hogy felbátorodjunk egymás hite által
Róm. 12,4-8: egy test vagyunk, mindenkinek megvan a saját feladata, hiányozna, ha nem lenne
1Kor, 26: többieket építeni
Zsid3, 13: egymást bátorítani
Zsid10, 24-25: figyeljünk egymásra
Zsid12, 12-15: kerüljük el a keserűséget
Kol2, 2-3: ezért küzdök
2Kor 1,3-4: Ő a vigasztalás forrása
Ezs35, 3: erősítsük egymás lankadt kezeit és roskadozó térdeit

Lejegyezte: KÁE
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése