TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2016. május 22.

Jubiláló konfirmáltak köszöntése Gyúrón és Tordason

„Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! 
– mondja a Seregek Ura.” 
(Zak.4,6)Pünkösd vasárnap ünnepi istentiszteleten emléklappal köszöntöttük gyúrói templomunkban 40 és 50 éve, tordasi templomunkban pedig 40, 60, 70 és 80 éve konfirmált testvéreinket. 
Többen vidékről érkeztek a jeles alkalomra, melynek végén Tordason szeretetvendégség keretében a régen látott társak elbeszélgettek egymással és nosztalgiával nézegették az évtizedekkel ezelőtt készült fotókat. 
A jubilálók közül külön szeretnénk köszönteni Németh Tibort aki Tordason 80 éve, és feleségét, Németh Tiborné Baricza Jolánt aki ugyanitt 70 éve konfirmált gyülekezetünkben. Jó egészséget kívánunk nekik és életükre Isten áldását kérjük.

Fotók a gyúrói alkalomról:

Fotók a tordasi alkalomról:

Tibor bácsi 80 éve, Joli néni 70 éve konfirmált.2 megjegyzés: