TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2014. június 10.

Jubiláló konfirmáltak köszöntése

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! 
Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. (Ézs. 41,10)A Pünkösd vasárnapi istentiszteleten köszöntöttük tordasi és gyúrói gyülekezetünk azon tagjait, akik ebben az évben ünneplik konfirmációi vallástételük kerek évfordulóját. Az áldás, melyet emléklapon a köszöntés után az ünnepelteknek adott át Süller Zsolt lelkész, így szól:- Legyen az Úr előtted, hogy mutassa mindig a helyes utat.  
- Legyen melletted, hogy ölelő karjával megvédjen. 
- Legyen mögötted, hogy alattomos támadásoktól óvjon.  
- Legyen alattad, hogy a csapdákból kimentsen.  
- Legyen benned, hogy vigasztaljon szomorúságodban.  
- Legyen körülötted, hogy minden bántalmat felfogjon.  
- Legyen fölötted szüntelen áldásával.

Képek a tordasi templomból:

Közösségünk legifjabb konfirmáltja verssel köszöntötte a megjelenteket. 

A jubilálók emléklapot kaptak.Külön szeretettel és tisztelettel köszöntjük tordasi gyülekezeti testvérünket, 
Gáti Rudolfot, aki 1934-ben, 80 éve tett vallástételt templomunkban.

Jézus mondja: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt, aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” Máté 10, 32-33.                        

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése