TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2016. október 24.

Isten Igéje - énekhangon. A Fővárosi Protestáns Kántorátus koncertje Gyúrón

„Jézus erre így válaszolt: „Menj el, a te fiad él.” 
Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. 
Még útban volt hazafelé, amikor szembejöttek vele a szolgái a hírrel, 
hogy a gyermeke él. „ 
Jn. 4. 50-51

"Nem mindig könnyű az Evangéliummal elindulni mások felé,
pedig igen nagy szüksége van manapság a világnak arra, hogy hallja a Krisztusról szóló Jó Hírt: azt, hogy Krisztus él. Hatalma éltető hatalom, melynek igazságát továbbadhatjuk mi magunk is. Elsősorban az Igével, annak szó szerinti továbbadásával. Lehet ezen kívül személyes tanúságtétellel, bizonyságtétellel. Ebbe a sorba nagyon szépen beleilleszkedik a zenének és az éneknek a jelenléte az életünkben, amely a hétköznapokból kiemel, és ünneppé teszi egyes pillanatainkat: az Istennel való találkozásunk valódi ünneppé válhat a zene által. 
Dicsőítő énekek hangzanak napról napra templomainkban. Isten adja, hogy abban tudjanak bennünket erősíteni, ami igazi kincsünk: hogy van mit továbbítani, és van mit megosztani. 
Őszi reformációs programsorozatunknak ez a ma esti a második állomása gyülekezetünkben: a reformációnak, gyülekezeti megújulásunknak kincséből merítünk." (Részlet a Süller Zsolt lelkész által mondott, az alkalmat megnyitó áhítatból) 


Előadással egybekötött koncert volt a műfaja a Bence Gábor vezette Fővárosi Protestáns Kántorátus koncertjének, ezen az októberi estén a gyúrói templomban.
Zsoltározás, recitáló igeolvasás, Passió részlet, és a Magnificat mellett többszólamú korálokat, motettákat is énekeltek a kórus tagjai. Mindezeket Bence Gábor, a fóti  Kántorképző igazgatója, egyházzenész, a Deák Téri Evangélikus Gimnázium ének-zenetanára által kísért színes előadás helyezte bele az egyházi zene történetének sorába.
Az alkalmat szeretetvendégség zárta.Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése