TORDAS-GYÚRÓI TÁRSULT EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG

2014. február 19.

Olvasókör - Klaus Douglas: Az új reformáció, 5. rész - Tanulságok és jövőbeli tervek. Záró alkalom.


Klaus Douglas Az új reformáció című könyvéhez kapcsolódó olvasókör záró alkalmát (amire még decemberben került sor) összegzésre szántuk. 
Hogyan tudjuk alkalmazni saját gyülekezetünkben a beszélgetések során felmerült javaslatokat, lehetőségeket, melyek mind egy célt szolgálnak: minél több emberrel megismertetni a Biblia tanítását és bevonni őket gyülekezetünk aktív életébe?

Megállapodtunk abban, hogy azt is észre kell venni, ami eddig történt: pár éve, évtizede látványosan
fiatalodott a gyülekezet, sok gyermek született a családokban, voltak a településre beköltöző családok is, akik szorosabb vagy lazább kötelékkel csatlakoztak hozzánk.

Ebből adódik egyik alapvető feladatunk: megszólítani a kisgyermekes családokat, és olyan családi istentiszteletet tartani, amelyben minden generáció aktív, és jól érzi magát. 
Családos táborunk nagycsaládoknak biztosít kikapcsolódást nyáron, tavalyi gyermek napközis táborunk sikere pedig azt bizonyítja, hogy el kell gondolkodnunk a kapacitás bővítésen, és idén talán már kétszer egy hetes táboroztatást kell terveznünk.

A baba-mamkörből alakult Teaklubot az idén már tagjaink közül mindig másvalaki látja vendégül alkalmanként. Ezzel is jobban megismerjük egymást, az otthoni környezet mindenkit helyezhet más, a megszokottól eltérő helyzetbe, megvilágításba.

Két családi napot szervezünk tavasszal és nyár végén, részben a még nem aktív, de az egyházhoz valamilyen szállal kötődő, főleg fiatal frissen betelepült családok megszólítására Martonvásáron, és a már aktív, de különböző körökben mozgó gyülekezeti tagok összeismertetésére, kikapcsolódására Tordason. Hisszük, hogy a belső töltekezésnek már eddig is volt és ezek után talán még több lesz a kisugárzása.

Az istentisztelet átalakítását is a fiatalabb csoportok felé való nyitás jellemezné, tiszteletben tartva az idősebb generációk már meglévő igényeit. Vállalkozó családok minden tagja szolgálhatna egy-egy istentiszteleten. Pl. felolvashatnák a lekciót és a textust, ha van, az egyik gyermek felolvashatna egy, az igehirdetéshez kapcsolódó verset, vagy szépirodalmi mű részletet, bekapcsolódhatnának az imába, szolgálhatnának hangszeres zenekísérettel. Mindez természetesen önkéntes alapon, a lelkésszel előzetes egyeztetés után történhetne. 
Zenei ismeretünket gyarapíthatnánk, egy istentisztelet előtti rövid énektanulással, ami főleg az új énekek köréből kerülhetne ki. 

Sok területen elindultunk egy új úton ebben az évben. Isten segítségét kérjük abban, hogyha ez az út az ő terve szerint való, végig is menjünk rajta.

Köszönjük mindenkinek, aki velünk tartott, és külön köszönet Villőnek, aki 10-15 gyermek felügyeletét biztosította esténként.

Pillanatképek az utolsó összejövetelről:
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése